Veelgestelde vragen

Om u nog sneller van dienst te kunnen zijn hebben we een overzicht gemaakt van de meest gestelde vragen. 

Staat uw vraag er niet tussen? Dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Wat moet ik in mijn bod vermelden?

Als bieder kun je per e-mail je voorstel kenbaar maken. Vermeld in je bieding graag de volgende gegevens:

  • Koopsom in euro's
  • Eventuele voorbehouden (ontbindende voorwaarden voor een financiering of bouwkundige keuring)
  • Gewenste transportdatum
  • Eventuele overige voorwaarden

Als mijn bod geaccepteerd is, is dit dan direct bindend?

Het voorstel is pas bindend als de koopovereenkomst is getekend en de 3 dagen bedenktijd voorbij zijn. Tot die tijd is er sprake van een mondelinge, niet bindende, overeenkomst. Dit geldt voor particuliere kopers. De bedenktijd begint te lopen wanneer je als koper zijnde een kopie hebt ontvangen van de getekende koopovereenkomst. 

Wanneer is de verkoop definitief?

De verkoop is definitief wanneer de 3 dagen wettelijke bedenktijd voorbij is en de ontbindende voorwaarden zijn verlopen.

Wat zijn ontbindende voorwaarden?

Dit zijn voorwaarden die de koper(s) en verkoper(s) in de koopovereenkomst hebben opgenomen en die de koop kunnen ontbinden. De meest voorkomende ontbindende voorwaarde is het verkrijgen van een financiering. Bij ontbindende voorwaarden wordt altijd een einddatum afgesproken en vast gelegd in de koopovereenkomst. Tot deze datum heeft u de tijd om de financiering rond te krijgen, mocht dit niet slagen dan kunt u tot deze datum de koop ontbinden.

Wat is een onderzoeksplicht?

De potentiele koper heeft een wettelijke onderzoeksplicht om de woning goed te (laten) onderzoeken. Dit kan door alle documenten goed door te nemen en eventuele vragen te stellen aan de makelaar. Ook kan de koper een bouwkundig onderzoek laten uitvoeren. Daarentegen heeft de verkoper een wettelijke plicht om eventuele gebreken te meden die hem bekend zijn (meldingsplicht). 

Wat is een informatieplicht/meldingsplicht?

De verkoper is verplicht om de potentiele koper(s) zo volledig mogelijk te informeren over de woning en alle bijbehorende rechten, plichten en gebreken. Het gaat hierbij om de staat en toestand van de woning. Gebreken die bij de verkoper bekend zijn moeten vermeld worden.

Wat houd een waarborgsom/bankgarantie in?

Een waarborgsom/bankgarantie dient als extra zekerheid dat de kopende partij de verplichtingen nakomt die voortvloeien uit de koopovereenkomst. De waarborgsom/bankgarantie bedraagd altijd 10% van de koopsom en dient te worden voldaan aan de notaris. Bij de eigendomsoverdracht verrekend de notaris dit bedrag op de nota van afrekening. De kopende partij kiest voor een waarborgsom of een bankgarantie. Indien voor een waarborgsom wordt gekozen dient de kopende partij dit uit eigen middelen te betalen aan de notaris. Indien voor een bankgarantie wordt gekozen zal de bank een garantie afgeven aan de notaris, hierdoor hoeft het bedrag niet uit eigen middelen betaald te worden. Aan een bankgarantie zitten extra administratiekosten verbonden.

Wat is een ouderdomsclausule?

Een ouderdomsclausule wordt opgenomen in de koopovereenkomst van woningen met een ouder bouwjaar. Dit is bedoeld om de koper er op te wijzen dat hij niet dezelfde eisen mag stellen aan de woningen als aan een nieuwbouwwoning.

Wat is een niet-bewonersclausule?

Een niet-bewonersclausule wordt opgenomen in de koopovereenkomst wanneer de verkoper niet (recent) in de woning heeft gewoond. Deze clausule is bedoeld om de koper er op te wijzen dat de verkoper mogelijk niet op de hoogte is van eventuele gebreken aan de woning en deze dus ook niet kan melden.